Lämna in schema

Det är vårdnadshavarnas förvärvsarbetstid/studietid samt eventuell restid som ligger till grund för barnets schema i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem.
Lämning och hämtning av barn är 30 min innan arbetstid samt 30 min efter arbetstid.

Scheman rapporteras in av vårdnadshavaren via E-tjänst förskola och fritidshem.

Förskolan har öppet måndag-fredag mellan kl 06.00-18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Vid varaktig förändring av arbetstiden ska nytt schema meddelas via E-tjänst förskola och fritidshem.

Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet  rapporteras inte in via E-tjänst förskola och fritidshem  utan meddelas istället direkt till förskolan/fritidshemmet.

Vårdnadshavare med skiftarbete eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef/rektor.

Semester och annan ledighet

Vid förälders semester eller annan ledighet från förvärvsarbete/studier får plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem nyttjas under enstaka dagar, dock högst fem dagar per år enligt schema, om det inte finns särskilda skäl. Förskolechef/rektor beslutar i dessa ärenden utifrån förskolans organisatoriska förutsättningar.

Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet rapporteras inte in via E-tjänst förskola och fritidshem utan meddelas istället direkt till förskolan/fritidshemmet.