Introduktion

När ett barn börjar i förskolan sker introduktion under de fem första dagarna.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavare innan introduktionen börjar. Introduktionen börjar med ett samtal och avslutas med ett uppföljningssamtal 4–6 veckor efter placeringen. Syftet med introduktionen är att barnet tillsammans med förälder lär känna förskolan.

Schema ska finnas och avgift tas ut från första introduktionsdagen.