Lämna in schema

Det är vårdnadshavarnas förvärvsarbets- eller studietid samt eventuell restid som ligger till grund för barnets schema i förskola eller fritidshem.

Scheman lämnas in av vårdnadshavaren via vår e-tjänst. Vid varaktig förändring av arbetstiden ska nytt schema lämnas in. Vid tillfällig ändring av schema som exempelvis en extra ledig dag, vänligen prata direkt med personalen.

Schema ska lämnas in senast 14 dagar innan placering eller förändring. Justeringen för innevarande månadsfaktura kopplas till kommande inkomstkontroll.

Förskolan har öppet måndag–fredag klockan 06.00–18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Vårdnadshavare med skift- eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med rektor.

Vid delad placering läggs schema in med barnet rullveckor. De veckor eller dagar där du inte har ska vara tomma i schemat mot den andra vårdnadshavaren.

Semester och annan ledighet

Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet rapporteras inte in via e-tjänsten utan meddelas istället direkt till förskolan eller fritidshemmet.

Vid förälders semester eller annan ledighet får plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem nyttjas under enstaka dagar. Högst fem dagar per år om det inte finns särskilda skäl. Rektor beslutar i dessa ärenden utifrån förskolans och fritidshemmets förutsättningar.