Stängningsdagar och semesterperioder

Stängdningsdagar

För att ge personalen möjlighet till gemensam utveckling stänger förskola och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Om du har behov av plats i förskola eller fritidshem under stängningsdagarna erbjuds plats vid annan förskola eller fritidshem. Vilka våra stängningsdagarna är finns på Läsår och lov.

Semesterperioder

Mellan jul och nyår samt under semesterperioden juni-augusti minskar antalet enheter som håller öppet.

Därför kan olika verksamheter bedrivas gemensamt under dessa perioder. Föräldrar informeras i god tid om plats och öppethållande. 

Har du frågor och funderingar kontakta rektor på din förskola.