Skolstart 22 augusti 2022

Nedan finns information kring skolstarten för respektive grundskola för läsåret 2022-2023.

Läsning enligt schema och skollunch serveras. Skolskjuts för berörda elever.

Oscarsgymnasiet skolstartsinformation hittar ni via denna länk

Bockaraskolan

 • Åk 0: 8.10–13.00 Samling vid flaggstången
 • Åk 1–2: 8.10–13.00 Samling i respektive klassrum
 • Åk 3–6: 8.10–14.30 Samling i respektive klassrum

Figeholmskolan

 • Åk 0–1: 8.15 - 13.00 - Samling i respektive klassrum
 • Åk 2: 8.15–14.00 Samling i respektive klassrum

Fårboskolan

 • Åk 3–6: 08.00–14.20 Samling i respektive klassrum

Kristdalaskolan

 • Åk 0: 8.15–13.00 Samling vid flaggstången
 • Åk 1–2: 8.15–13.00 Samling i respektive klassrum
 • Åk 3–6: 8.15–14.45 Samling i respektive klassrum

Kristinebergskolan & Träningsskolan

 • Åk 0: 9.00–11.00 Samling på skolgården, utanför respektive klassrum
 • Åk 1–2: 8.20–13.40 Samling i respektive klassrum
 • Åk 3–6: 8.20–14.40 Samling i respektive klassrum
 • Åk 7: 8.20–15.00 Samling i Pelarsalen
 • Åk 8–9: 8.40–15.00 Samling i respektive klassrum

Träningsskolan

 • 8.20–13.50 Samling i respektive klassrum

Norra skolan

 • Åk 0: 8.00–12.20 Samling på gården utanför skolbyggnaden
 • Åk 1: 8.00–12.20 Samling på gården utanför skolbyggnaden
 • Åk 2–3: 8.00–13.20 Samling i respektive klassrum
 • Åk 4–6: 8.00–14.20 Samling i respektive klassrum

Påskallavikskolan

 • Åk 0: 8.00–13.20 Samling på fotbollsplan
 • Åk 1–3: 8.00–13.20 Samling på fotbollsplan
 • Åk 4: 8.00–14.20 Samling utanför idrottshallen
 • Åk 5–6: 8.00–14.20 Samling utanför annexet

Rödsleskolan & Oskarshamns grundsärskolan

 • Åk 0: 9.00–13.50 Samling vid baksidan till Ekans fritidshem
 • Åk 1–3: 8.20–13.50 Samling i respektive klassrum
 • Åk 4–6: 8.20–15.00 Samling i respektive klassrum
 • Åk 7: 8.20–15.00 Samling i aulan
 • Åk 7–9: 8.20–15.00 Samling i respektive klassrum

Oskarshamns Grundsärskola

 • Åk 1–3: 8.20–13.50 Samling i respektive klassrum
 • Åk 4–9: 8.20–15.00 Samling i respektive klassrum

Saltvikskolan

 • Åk 0: 8.00–12.30 Samling i respektive klassrum
 • Åk 1: 8.00–12.40 Samling i respektive klassrum
 • Åk 2: 8.00–13.20 Samling i respektive klassrum
 • Åk 3: 8.00–13.30 Samling i respektive klassrum

Vallhallaskolan

 • Åk 0: 8.10–12.30 Samling vid ingången till Hökens fritidshem
 • Åk 1: 8.10–12.30 Samling på basketplanen vid paviljongen/idrottshallen
 • Åk 2: 8.10–12.30 Samling i respektive klassrum
 • Åk 3: 8.10–14.00 Samling i respektive klassrum
 • Åk 4: 8.10–14.20 Samling vid flaggstången vid matsalen
 • Åk 5–6: 8.10–14.20 Samling i respektive klassrum
 • Åk 7: 8.10–14.55 Samling i skolans hörsal (aula)
 • Åk 8–9: 8.10–14.55 Samling i respektive klassrum.