När olyckan är framme

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Oskarshamn kommun har skrivit avtal med Protector gällande olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhet.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors webbplats www.protectorforsakring.se
Välj Anmäl skada, person och sedan olycksfall.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.