Digitala tjänster

Skolbiblioteket är en naturlig plats att börja på i din sökprocess.

Utöver det som finns tillgängligt på biblioteket har du tillgång till olika digitala tjänster. En del av tjänsterna kräver att du antingen är uppkopplad på skolans nätverk eller är inloggad på ett konto.