Ny elev 2022/2023

Välkommen som elev på Oscarsgymnasiet!

Du som fått besked om att du har kommit in på Oscarsgymnasiet hittar information om skolstarten här.

Höstterminen börjar den 22 augusti 2022. Hos oss börjar årskurs ett på måndagen medan elever i årskurs två och tre börjar på tisdagen.

För att hitta till exempel information om hur man får affischera, om klassråd, hittegods och uppsamlingsprov finns  A-Ö för elever. Du behöver vara inloggad på ditt edu-konto för att kunna läsa dokumentet.

Upprop årskurs 1

Elever på nationellt program börjar klockan 08.30 med upprop klassvis i klassrum enligt lista som finns uppsatt på skolan. Med undantag för samhällsvetenskapliga programmets tre klasser som har upprop i aulan. 

Elever på Introduktionsprogram (IM) börjar klockan 09.00 med upprop i aulan.

Busskort

Om du har längre än sex kilometer till skolan är du berättigad till busskort. Behåll busskortet från grundskolan. Första dagen åker du gratis till skolan.

Bra att veta

Dina lärare kommer att visa er runt på skolan och informera om alltifrån programmets kurser och hur du får ditt skåp till skolans likabehandlingsplan och när cafét är öppet. I samband med skolstarten får ni elever och föräldrar också information via Unikum. 

Vi använder Google Suite For Education, Unikum och Dexter i utbildningen. Under dina studieår på Oscarsgymnasiet får du låna en chromebook. Skriva gärna ut och fyll i kontraktet och ta med vid skolstart. Annars får du ett kontrakt av din mentor när skolan börjar. Det är förälder/målsman/god man som ska skriva under kontraktet.

Du behöver också ett lånekort till skolans bibliotek. Om du sedan tidigare har gått i skola i kommunen så har du ett lånekonto som gäller även hos oss, även om du inte har kvar ditt lånekort. Om du inte har något lånekonto så är du välkommen att ansöka om det här (underskrift med e-legitimation av målsman krävs).