Gymnasieingenjör

En utbildning som gör dig användbar

Du som har examen från Teknikprogrammet ansöka om ett tekniskt fjärde år på Oscarsgymnasiet. Profilen design och produktutveckling ska möta arbetslivets behov av kunskaper inom det valda teknikområdet.

Framtida arbetsområden

Design och konstruktion ingår som en naturlig del i de flesta ingenjörsjobb. Lämpliga yrken efter utbildningen är till exempel CAD-ritare, driftingenjör, konstruktör, produktionstekniker eller liknande.

Information om ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

Om utbildningen

Under det fjärde tekniska året varvas teori med arbetsplatsförlagt lärande (apl). Utbildningen genomförs i samarbete mellan skola och arbetsliv. Du får träna på problemlösning via CAD, tekniskt konstruktions- och designarbete, men även industriell ekonomi. Målet är att du som elev ska bli attraktiv på arbetsmarknaden och ger mycket stora möjligheter att få ett kvalificerat jobb direkt.

Utbildningen ger möjlighet dig att specialisera dig mot ett visst område. Detta eftersom cirka 40 procent av utbildningen kan utformas mot ett visst yrke eller intresseområde via praktik och examensarbete på ett företag. Kurserna inom konstruktion och teknik specialisering kan också delvis individanpassas inom ramen för skolverkets centrala innehåll. En gymnasieingenjörsexamen gör det också lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Utbildningen omfattar minst 900 poäng och består av kurserna:

 • Gymnasieingenjören i praktiken
 • Produktionsfilosofi 1
 • CAD – specialisering
 • Examensarbete
 • Praktik inom valt teknikområde
 • Konstruktionsteknik
 • Tillämpad konstruktionsteknik
 • Teknik – specialisering
 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik (TC-kurs)

Behörighet

Utbildningen måste påbörjas senast det år du fyller 22. För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller motsvarande.
 • kurserna konstruktion 1 och design 1.

Urval

Om det är fler sökande till utbildningen än antalet platser behöver skolan göra ett urval. Det grundar sig på gymnasiebetygen och meritkurserna.

Examen och intyg

En gymnasieingenjörsexamen innebär en yrkesexamen med tillhörande Europass. Dessutom innehåller utbildningen flera olika certifikat och intyg, till exempel Mechanical Design inom CAD (CSWA), ESA (elsäkerhet), SSG (arbetsmiljö), handledarutbildning.

Ekonomi

Till och med våren det år du fyller 20 år får du Studiehjälp från CSN. Studiehjälpen är just nu på 1250kr per månad. Du har tillgång till fria läromedel och skollunch.

Från hösten det år du fyller 20 kan du söka studiemedel från CSN. För mer information hänvisas till CSN.