Samverkansavtal och frisök

Samverkansavtal

Oskarshamns kommun har samverkansavtal med följande kommuner: Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Vimmerby och Västervik . Samverkansavtalet syftar till att ge eleverna möjlighet att söka fritt till de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagen som förstahandssökande. Detta ökar elevernas möjlighet att få sitt förstahandsval av program och skola. Vid förstahandsmottagande har eleven rätt till inackorderingstillägg om kraven för detta uppfylls. Samverkansavtalen gäller för de nationella programmen, inte för introduktionsprogrammen.

Från och med 2023 har Oskarshamns kommun inte längre något avtal med Sydostsamverkan, där Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Tingsryd, och Växjö ingår. Sedan den 15 februari har vi ett avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund som ger eleverna möjlighet att söka fritt till de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagen som förstahandssökande till nationella program. Detta avtal gäller inte introduktionsprogram.

Frisök

Genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 januari 2008 möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning.

En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning, samt behöriga sökande med särskilda skäl.

Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola. Frisökning innebär inte att någon kommun tvingas utöka sin verksamhet. Om en kommun tar emot en elev i mån av plats är elevens hemkommun skyldig att betala interkommunal ersättning till den kommun som anordnar utbildningen.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd.

Kontakta oss
Studie- och yrkesvägledare Oscarsgymnasiet
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet