Träningsskolan

Välkommen till vår skola!

Träningsskolan är en del av Kristinebergskolan. Den är till för elever som har en eller flera funktionsnedsättningar. Undervisnigen är på en konkret och praktisk nivå och kursplanen omfattar fem undervisningsområden: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem på Träningsskolan

På Träningsskolan finns fritidshems avdelningen Kungsörnen, som är beläget i samma lokaler som Träningsskolan.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Kristinebergskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.