Lovomsorgsansökan till fritidshem

Lovomsorg erbjuds elever i åldrarna 6–13 år som är folkbokförda i Oskarshamns kommun eller är elev i någon av kommunens skolor. Lovomsorg erbjuds på fritidshem inom ordinarie öppettider och är till för de elever som är i behov av lovomsorg, under tid då förälder arbetar eller studerar. 

Anmälan om lovomsorg

Anmälan lämnas in skriftligt till skolans reception, blanketten finns under Mina sidor.

Ingen uppsägning krävs för lovomsorg, man ansöker för de dagar man har behov.

Tänk på att blanketten måste lämnas in i tid för att vara säker på att lovomsorg kan erhållas.

Ansökan lämnast senast in:

  • Höstlov senast 1 oktober
  • Jullovet senast 1 december
  • Sportlovet senast 1 februari
  • Påsklovet senast 1 mars
  • Sommarlovet senast 1 maj
  • Studiedagar senast 1 veckan innan

Avgift för lovomsorg

Avgiften för lovomsorg är 60 kronor per beställd dag och barn, fakturering sker efter anmäld lovomsorg oavsett om denna används eller inte.