Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering förkortas med PRAO.

Att ta emot en PRAO-elev är ett bra sätt att göra reklam för din arbetsplats. I många yrken är det brist på personal. För yrken som kräver en yrkesutbildning på gymnasienivå kan PRAO:n på högstadiet vara avgörande för att få elever till yrket.

Grundskolorna har två PRAO-veckor var under hösten och våren. Under våren har årskurs 8 PRAO och under hösten har årskurs 9 PRAO.

I Oskarshamn sköts PRAO:n via Samverka.nu. Där kan du som arbetsgivare själv gå in och registrera dig om du vill ta emot PRAO-elever. Inför varje PRAO-period får du sedan en digital fråga om att ta emot elever.

Eleverna kan också själva hitta PRAO-platser. De lägger sedan in platserna i Samverka.nu. Efter PRAO:n är det viktigt att du som arbetsgivare går in på Samverka.nu och meddelar om eleverna varit på plats alla dagarna. Där kan du också skriva en kort text om hur PRAO:n har fungerat.

Är du osäker på om din arbetsplats kan ta emot en elev på PRAO med tanke på riskerna? Hör av dig till oss så kan vi tala om vilka regler som gäller på en praktikplats. Troligen kan eleven göra vissa arbetsuppgifter hos er. Här Minderårigas arbetsmiljö (av.se) hittar du Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande minderårigas arbetsmiljö.

Hör av dig till någon av studie- och yrkesvägledarna för att få mer information.

Kontakta oss
Mikael Claesson-Roback
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Kristinebergskolan

Emelie Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Vallhallaskolan

Linn Engelholm
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Rödsleskolan