Synpunkter och klagomål

Här får du, som vill lämna klagomål mot utbildningen, information om vart
du vänder dig.

Om du inte är nöjd med hur ärendet behandlats, kontaktar du närmast högre chef i verksamheten enligt den stigande åtgärdstrappan nedan. En ny genomgång av ärendet och dess behandling görs på varje nivå. Vi ser gärna att du lämnar dina klagomål skriftligen, men muntligen går också bra.

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
  2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolerektor.
  3. Vänd dig till ansvarig verksamhetschef.
  4. Vänd dig till chefen för bildningsförvaltningen.

Om du därefter fortfarande inte är nöjd med hur ärendet behandlats, kan du
vända dig till tillsynsmyndighet genom att göra en anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet.
Mer information hittar du på www.skolinspektionen.se