Unikum

Grundskolorna, Gymnasiet och Vuxenutbildningen i Oskarshamns kommun använder det webbaserade verktyget Unikum för att stödja arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen. Pedagog, elev och vårdnadshavare kan på så sätt enkelt nå och hålla sig uppdaterade kring IUP.

Från och med 2019-12-13 går det att logga in med hjälp av t.ex. BankID för dig som vårdnadshavare.  Läs instruktionen "Nytt inloggningssätt till Unikum för vårdnadshavare".

Under 2020 så implementeras Unikum inom förskolan.