Lärvux i Oskarshamn

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har fyllt 20 år och har särskilda behov, inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux kan du studera på nivå motsvarande träningsskola, grundsärskola och/eller gymnasiesärskola.

Undervisningen sker kursvis i små eller större grupper. Du kan söka till flera kurser.

Exempel på kurser:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • språk och kommunikation

Efter avslutad kurs ges betyg/intyg. I samtliga kurser får du lära dig att använda datorn som hjälpmedel.

Undervisningen syftar till att hjälpa människor att komma vidare i sina utvecklings-och kunskapsprocesser. Undervisningen ges i kursform, ett begränsat antal timmar per vecka och kan kombineras med annan sysselsättning eller arbete. Vi vill att kurserna ska ge dig de kunskaper du behöver för att bättre kunna klara av till exempel ditt arbete, ditt boende eller din fritid.