Tillgänglighet i våra lokaler

Novas lokaler är anpassade för att möta kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skyddsrond och fastighetssyn genomförs årligen och vid brister upprättas en handlingsplan.

Lokalerna är utrustade med hiss, hörselslinga och i viss mån anpassade för personer med nedsatt syn.

Med en miljö som är tillgänglig och användbar för alla, får vi också en miljö som är bättre för alla.

Novas huvudbyggnad, Varvsgatan 15

 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns precis utanför entrén.
 • Det finns dörröppnare till entrén, men inte till föreläsningssalarna.
 • Det finns hiss.
 • Expeditionen hittar du på andra våningen.
 • Det finns portabla hörselslingor att tillgå för korttidslån. Meddela någon i personalen om du vill använda en sådan.
 • En portabel säng att vila på finns. Be någon i personalen om hjälp om du vill ha tillgång till den.
 • Akustiskt utrymningslarm finns. Visuellt utrymningslarm finns inte.
 • Handikapptoaletten finns på första våningen. Nödlarm med tryckknapp på sladd finns.

Novas lokaler, Varvsgatan 13

 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns precis utanför entrén.
 • Det finns dörröppnare till entrén.
 • Det finns hiss, men ingen dörröppnare till dörren som måste passeras för att komma till hissen.
 • Bemannade kontor hittar du på andra våningen.
 • Handikapptoaletten finns på första våningen. Nödlarm med tryckknapp på sladd finns.
 • Det finns portabla hörselslingor att tillgå för korttidslån. Meddela någon i personalen om du vill använda en sådan.

Särskild hjälp för studerande

Pedagogiska stödåtgärder för våra YH-studerande finns beskrivna hos Myndigheten för yrkeshögskolan myh.se. Meddela oss i så god tid som möjligt om du är i behov av hjälpmedel.

Du som studerar hos oss via ett universitet/högskola hittar information om pedagogiska stödåtgärder på respektive lärosätes wepplats.

Har du frågor om tillgängligheten är du välkommen att höra av dig till oss!