Resesubventioner för studerande

Resesubventioner för studerande som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt studerar på högskole- eller YH-utbildning/praktikplats inom Kalmar län. Bidraget gäller resor med kollektivtrafik inom Kalmar län.

På grund av coronapandemin har Kalmar länstrafik infört restriktioner på sina bussar vilket innebär att det inte längre är möjligt att aktivera sitt nya busskort på bussen. Därför blir tillvägagångssättet vid aktivering av de resesubventionerade busskorten till studenter ändrat.

Du köper ditt kort som tidigare på Servicecenter. Med dig ska du ha ett utfärdat studieintyg eller registreringsbevis, personbevis och legitimation för att styrka att du är inskriven och studerar på respektive skola/utbildning samt är mantalskriven och bor i Oskarshamns kommun. Skillnaden blir att du måste aktivera ditt kort hos Kalmar länstrafiks servicevärd innan du börjar åka på det. Kontakta Kalmar länstrafik för mer information om aktiveringen av kortet, 010-21 21 000.

Syfte

Att underlätta för personer som är mantalskrivna i Oskarshamns kommun att studera och samtidigt kunna bo kvar i sin hemkommun.

Berörda

Heltid- eller deltidsstuderande på högskole- eller YH-utbildning som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt pendlar till skolan/praktikplatsen. Gäller inte för pendling till studier inom Oskarshamns kommun.

Förutsättningar

De som önskar få subvention ska genom ett utfärdat studieintyg eller registreringsbevis, personbevis och legitimation styrka att vederbörande är inskriven och studerar på respektive skola/utbildning samt är mantalskriven och bor i Oskarshamns kommun.

Detta studentintyg/registreringsintyg ska visa namn, inskriven på studieort och tid för studierna. Längst ner på intyget ska finnas studentens personnummer, e-postadress och en kontrollkod.

Studieintyget/registreringsintyget och personbevis gäller endast en termin och måste förnyas varje påbörjad termin.

Subvention

Pendelkort 30-dagars resperiod och pendelkort 30-dagars studerandekort med studentkort från Kalmar Länstrafik får köpas för 50 procent av gällande pris på Servicecenter i Stadshuset, Oskarshamn.

OBS! Enligt Kalmar Länstrafiks bestämmelser måste studenten kunna uppvisa sitt studentkort under resans gång för att bevisa vid eventuell biljettkontroll att denna är student.

Detta gäller tills vidare enligt beslut av kommunfullmäktige och utvärdering görs varje läsår.