SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner. Du anmäler dig till SFI genom att fylla i ansökan för att registreras och placeras i kö.

Vem får läsa på SFI?

En person som har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till sfi. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen?

Vi startar kurser löpande. Om det är väldigt många sökande till SFI kan det uppstå väntetid. Du blir kallad brevledes av oss när vi har reserverat en plats för dig.

Olika grupper A-D nivå

SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. SFI undervisningen ges på fyra olika nivåer. Vid slutet av nivå B, C och D genomförs ett nationellt prov. När du fått ett godkänt betyg i SFI steg D kan du fortsätta läsa svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Ansök till SFI

Fyll i ansökningsblanketten och lämna den till Komvuxexpeditionen via post e-post  eller boka ett möte med  Studie-och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att fylla i ansökan.

Ekonomi

Det är gratis att studera på SFI. Du som studerar på SFI har inte rätt att söka studiestöd från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Mer information

För mer information kontakta programledare för SFI.

Kontakta oss
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Johan Magnusson
Lärare och Programledare för SFI
Tfn: 0491-880 00
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Niclas Hammar
Rektor
Tfn: 0491-880 00

Skolenhet A: Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Komvux i svenska för invandrare

Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491-880 00