Sjukanmälan, ledighet inom vuxenutbildning

Om du som elev ska sjukanmäla dig ringer du telefonnummer 0515-777 610 före klockan 10.00 och gör en sjukanmälan. Viktigt! Du måste ringa varje dag du är frånvarande.

Du måste också anmäla till försäkringskassan att du är sjuk så snart som möjligt, helst första sjukdagen.

Vård av barn

Du behöver ringa till skolan och meddela att du är hemma för vård av barn.
Ring telefon 0515-777 610 före klockan 10.00. Du behöver också ringa till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen.

Ledighet

Om du som elev behöver vara ledig under dina studier måste du lämna in blanketten Ansökan om ledighet till expeditionen på Komvux senast 14 dagar innan önskad ledighet. Vid ledighet över en vecka är det rektor som beslutar.