Studie- och yrkesvägledning - utbildning för vuxna

Studieplanering

Kanske behöver du hjälp med att lägga upp en längre studieplan, eller komma fram till vilket yrke och vilken utbildning som skulle passa dig. Hos vår studie-och yrkesvägledare kan du få information kring allt som rör utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknad.

Studievägledaren hjälper dig med att lägga upp en individuell studieplan, både på kort och lång sikt som du sedan följer under din studietid. När du besöker studievägledaren ska du ta med dig dina tidigare betyg för att underlätta din studieplanering.

Studieplaneringen kan handla om

  • att kartlägga dina tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter
  • individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar
  • behörighetskrav till olika utbildningar
  • ansökningstider
  • studieekonomiska frågor

Studievägledaren har Drop-in tider

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 ska Studie- och yrkesvägledningen ske via telefon, e-post eller andra digitala lösningar.

Telefontider

  • måndagar och onsdagar klockan 13.00–14.30
  • tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 10.00–11.30