Förstudie Arenans ishallsdel 2020

Syftet med en förstudie är att ta fram ett förslag på hur Arena Oskarshamns ishallsdel, Be‑Ge Hockey Center, kan utformas för att vara en anläggning som håller god klass för att bedriva elitverksamhet inom ishockey samt öka antal omklädningsrum för att tillgodose breddverksamheten och förbättra personalutrymmen för både IK Oskarshamns personal och Oskarshamns kommuns driftspersonal i anläggningen.

Olika behov har identifierats av arenaägaren Oskarshamns kommun och den största hyresgästen IK Oskarshamn. Bland annat framkom behov av ökade restaurang- och serveringsytor, större utrymme för IK Oskarshamns supportershop, en uppfräschning av huvudentrén, fler toaletter, fler omklädningsrum, ett större kansli för IK Oskarshamn samt ett större personalutrymme för Oskarshamns kommuns personal.

För att klara av att tillgodose de behov som har framkommit krävs det både ombyggnation av befintliga lokaler och nybyggnation. Utifrån att ha utrett olika till- och ombyggnadsalternativ prioriterade styrgruppen fyra delområden att gå vidare med:

  • Huvudentrén
  • Västra skeppet med trapphus vid sydvästra entrén
  • Södra kortsidan
  • Annexet

Huvudentrén byggs ut och inrymmer en supportershop. Vidare sker viss ombyggnad av befintliga lokaler i anslutning till entrén så att fler toaletter och en butik tillkommer. Västra skeppet byggs på med ytterligare två plan. Plan 1 byggs till med omklädningsrum, plan 2 med kansli och plan 3 med bar/restaurang. I anslutning till Västra skeppet byggs ett nytt trapphus och personal-/spelarentré. I Södra kortsidans plan 1 byggs ett av omklädningsrummen om samt nya ledarrum för IK Oskarshamn tillkommer. På plan 2 sker en ombyggnation av restaurang och kök. I Annexet byggs nya omklädningsrum och personalutrymmen för fritidskontorets personal.

Investeringskostnaden för att genomföra förslagen på om- och nybyggnation uppgår till 67,4 miljoner kr. Den beräknade tillkommande driftskostnaden är 3,9 miljoner kr per år.

Läs hela rapporten från förstudien (pdf).