Entréavgifter

Entréavgifter gäller alla gäster, såväl badande som ickebadande.

Engångsentreér

 • Vuxen 18+, 60 kronor
 • Barn och ungdom 4–17 år, 40 kronor
 • Barn 0–3 år, gratis
 • Familj, 2 vuxna och 3 barn/ungdomar, 160 kronor
 • Familj, 1 vuxen och 2 barn/ungdomar, 110 kronor
 • Arenakort (bad och gym) ett tillfälle, 150 kronor

Rabattkort Simhall

 • Motionssim, årskort, 2100 kronor
 • Motionssim pensionär, årskort, 1400 kronor
 • Bad vuxen, 12 gånger, 600 kronor
  (Giltigt 12 månader från och med inköpsdatum)
 • Bad barn/ungdom 4-17 år, 12 gånger, 400 kronor
  (Giltigt 12 månader från och med inköpsdatum)

Gym- och badkort

 • Arenakort (gym, gruppträning, bad och vattengympa)
  årskort 4895 kronor,  alternativt autogiro 12 gånger 399 kronor
 • Arenakort student (gym, gruppträning, bad och vattengympa)
   årskort 4195 kronor alternativt autogiro 12 gånger 349 kronor
 • Arenakort senior 65+ (gym, gruppträning, bad och vattengympa) 
  årskort 3995 kronor alternativt autogiro 12 gånger 329 kronor
 • Arenakort junior 12–16 år i målsmans sällskap autogiro 12 gånger 199 kronor 
 • Medlemsavgift 549 kronor
 • Medlemsavgift Junior 275 kronor

Vattengympa 

 • Vattengympa och bad ett tillfälle, badentré + 40 kronor

Aktuellt simhallen
 • 18 mar

  18 mar-31 dec

  Åtgärder gällande Coronavirus Arena Oskarshamn Bad och Gym tar fram åtgärder för att minska...

 • 28 aug

  28 aug-31 dec

  Med anledning av rådande pandemi har kapaciteten för hur många badgäster vi kan ta emot minskat....

 • 23 okt

  23 okt-01 nov

  Välkomna på höstlovsbad på Arena Oskarshamn. Vi vill uppmärksamma våra besökare på att det kan bli...