Viktig information med anledning av Covid-19

Oskarshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande covid-19. Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra och vara försiktiga. Vi uppmanar därför dig som är besökare hos oss att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga. Samma riktlinjer gäller alla våra medarbetare.

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 vidtar Oskarshamns kommun ett antal förändringar och stängningar av verksamheter. Alla förändringar och stängningar finns samlade och sidan uppdateras efter hand.  

Här nedan kan du läsa vad som gäller för våra sim- och idrottshallar.

Simhallen 

Simhallen är stängd för allmänheten. Undantag görs för barn födda 2002 eller senare som deltar i simskola, grundskolornas simundervisning eller föreningsdriven verksamhet.

Omklädningsrummen i simhallen är stängda för kunder till gymmet.
 
Detta gäller från och med 8 februari 2021.

Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden. 

Vi kommer att förlänga alla årskort som var aktiva när vi stängde simhallen den 14 november 2020. Korten förlängs hela den perioden som vi kommer ha stängt.

Simskolan

Simskolan för barn startar vecka 5. Läs mer om vad som gäller för simskolan.

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar, både ute och inne, är stängda för företag och privatpersoner.

Inomhusanläggningarna är öppna för förenings- och företagsdriven verksamhet för barn som är födda 2002 eller senare. Yrkesmässig idrott tillåts, vilket i Oskarshamns kommun innebär IK Oskarshamn och Oskarshamns AIK:s elitlag.

Utomhusanläggningarna är öppna för föreningsdriven verksamhet för både barn och vuxna. Omklädningsrum är stängda, förutom i simhall och ishall där vi gör särskilda anpassningar i omklädningsrummen.  

Konstfrusna bandybanan på Arena Oskarshamn spolas inte upp denna säsong.

De föreningar som bedriver verksamhet ska ta särskild hänsyn till sitt specialidrottsförbunds riktlinjer kring covid-19.

Bokningar för föreningar

All föreningsbokning av inom- och utomhusanläggningar sker på telefon eller e-post till fritidskontoret. Telefon: 0491-882 01, 0491-76 40 15. E-post: fritidskontoret@oskarshamn.se

Sök lediga tider via https://bokning.oskarshamn.se/bokning

Anpassningar i fritids verksamhet gäller från och med 8 februari 2021.

Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden.

Riktlinjer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat att det är från och med den 24 november förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer från 24 november.

I och med den ökade smittspridningen i länet har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att från och med 24 november begränsa publiktaket även vid sittande sammankomster och tillställningar till max 8 personer.  Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Information om Länsstyrelsens publikgräns på 8-personer vid sittande sammankomster och tillställningar.

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens och Oskarshamns kommuns riktlinjer och rekommendationer.

Mer information om hur Oskarshamns kommun arbetar med hatering av coronapandemin.