Hyra lokal i Kulturhuset

I Kulturhuset finns möjlighet att hyra lokaler för sammanträden, konferenser, föredrag eller liknande.

Kontakta oss för närmare upplysningar om kostnad, teknisk utrustning, tillgänglighet, max antal deltagare med mera.