Fler museer

Källströmsgården i Påskallavik

Källströmsgården var konstnären och skulptören Arvid Källströms hem och ateljé i 30 år. Den är öppen för besökare sommartid. I trädgården finns några av Arvid Källströms statyer. Källströmsgården drivs ideellt av Föreningen Källströmsgården. Fastigheten, gården och skulpturerna ägs av Oskarshamns kommun.

För mer information se: http://www.kallstromsgarden.se 

Stenhuggarmuseet i Vånevik

En knapp mil söder om Oskarshamn ligger Vånevik som var ett centrum för stenindustri från 1870 fram till 1950-talets mitt. Museet i Vånevik består av en vandringsled längs ett 30-tal större och mindre stenbrott. Där kan du se spår efter sju utskeppningskajer och rester efter krutkällare, smedjor, stenkranar och rallvägar. Stenhuggarleden sträcker sig från Näset i norr till Påskallavik i söder. Leden har 15 platser markerade med QR-kod som ger dig en spännande skildring av stenindustrins storhetsår. Eftersom museet är en vandringsled är det gratis och alltid öppet för besökare.

Museiföreningen Hård Klang har byggt upp en arbetsplats med stenhuggarskjul, slipbod, smedja och matbod.

För mer information se: http://hardklang.se/att-gora  

Döderhultarns ateljé

I det lilla huset på Garvaregatan 9 i Oskarshamn hyrde Axel Petersson Döderhultarn ett rum på andra våningen. Rummet var bostad och ateljé och här kan man se hur Döderhultarn arbetade med sina skulpturer. Döderhultarns ateljé är öppet mellan juni och augusti.

För mer information kontakta Kulturhuset eller Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult.

Båt- och maskinmuseum

På Norra Kajen finns Båt- och maskinmuseet. Här visas bruksbåtar i trä, tillverkade på olika varv i Oskarshamns kommun, fartygs- och båtmotorer och inte minst ångfartyget Gustavberg VII:s stora ångmaskin som byggdes på Oskarshamns varv 1912.

För mer information se: http://www.sjofartsforeningen.se/

Museifartyget Nalle

Den isbrytande bogserbåten Nalle byggdes 1923 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad för arbete i hamnen. 1965 såldes Nalle men år 2000 köptes båten tillbaka av en nybildad intresseförening i staden. Efter en omfattande restaurering är nu Nalle ett museifartyg i toppskick. Nalle ligger förtöjd vid kajen utanför Båt- och maskinmuseet i Oskarshamns hamn.

För mer information se: http://www.sjofartsforeningen.se/nalle/

Oskarshamns grafiska museum

På Oskarshamns grafiska museum visas allt från kuvertmaskiner till trycksaker från 1900-talets första hälft.

Museet ger en bild av den lokalhistoriska betydelse som den grafiska industrin haft genom tidningar, tryckerier, bokbinderier och kuverttillverkning. Man vill visa vilken roll dessa haft som arbetsgivare, opinionsbildare eller liknande i Oskarshamns kommun.

Museet bildades 2004 och drivs av en ideell förening, med syfte att tillvarata och belysa grafiska kunskaper och arbetsmetoder hos hantverkare under epoken.

För mer information se: https://www.oskarshamnsgrafiska.se/

Biologiska museet

Museet omfattar såväl botaniska som zoologiska samlingar. I den botaniska samlingen finns växter från alla världsdelar och ur alla växtgrupper. De zoologiska samlingarna består huvudsakligen av äldre preparat av insekter, fåglar och däggdjur.

För mer information se: http://www.bimon.se/

Figeholms sjöfartsmuseum, Hamnmagasinet

Figeholms sjöfartsmuseum är inrymt i ett tvåvåningsmagasin från 1800-talets början. Det är vackert beläget vid Norråns mynning i Figeholm. Museet visar bland annat segelsjöfarten 1850–1950, verksamheten i hamnen samt skärgårdskulturen med lokalt båtbyggeri.

För mer information se: http://www.sjofararkusten.se/figeholm