Kulturbussen

Viktig information

Från och med den 4 januari 2021 öppnar våra bibliotek och Kulturbussen igen. Folkhälsomyndigheten har tagit bort bibliotek från sin lista över vilka kommunala verksamheter som bör hålla stängt då bibliotek omfattas av bibliotekslagen och är en samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgänglig för alla.  

Stadsbiblioteket, folkbiblioteksfilialerna och Kulturbussen är enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier, inte öppna som mötesplatser. Följande gäller för Kulturbussen från och med den 4 januari 2021:

  • Kulturbussens allmänna turer är igång med vissa riskreducerande åtgärder. Endast en besökare och en personal får vistas på bussen för att avstånd ska kunna hållas, entrédörren kommer stå öppen under hela tiden besökare befinner sig på bussen. Tillgång till handsprit kommer att finnas i nära anslutning till entrédörren.
  • Kulturbussens skolturer är fortsatt inställda men den alternativa service som nu erbjuds kommer att fortgå på samma sätt tills vidare.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

0491-880 28, kulturbussen@oskarshamn.se

___________

Kulturbussen är en del av Oskarshamns bibliotek – ett rullande folk- och skolbibliotek. 

Kulturbussen kör till kommuninvånare i Oskarshamn. På bussen finns olika typer av böcker, för olika åldrar och olika önskemål. Här finns musik, tidskrifter och mycket mer. 

När kommer Kulturbussen till mig?

Dagtid besöker Kulturbussen skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. På eftermiddagar och kvällar får landsbygdsbefolkningen i Oskarshamn besök av Kulturbussen.

Totalt besöker bussen cirka 50 hållplatser varje månad. Saknar du en hållplats där du bor, hör av dig!

Tidtabeller

Den andra delen av uppdraget

Den andra delen av uppdraget är nytt! Kulturbussen ska vara en kulturservice, en upplevelseverksamhet för konst, kultur och små evenemang – lite inne i stan men framför allt på landsbygden.

Du hittar mer information om kulturbussen på bibliotekets externa webbsida.

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Morten Okbo
Tfn: 0491-880 00

Facebook: Kulturbussen Oskarshamn
Instagram: Kulturbussen