Kulturskolan Oskarshamn

Anmäl dig till Kulturskolans kurser

Nu är vår kurskatalog öppen. Välkommen att boka din plats!

Avanmälan

Uppsägning av plats i kulturskolan och hyra av instrument görs via e-post kulturskolan@oskarshamn.se. Har inte avanmälan skickats in före terminsstart debiteras terminsavgiften, om det inte föreligger synnerliga skäl.