Detta arbetar kommunen med – lättläst

En kommun har ansvar för mycket som människor i kommunen behöver. Det står i lagen vad kommunen har ansvar för.

En del saker måste alla kommuner i Sverige göra. Andra saker har politikerna i Oskarshamn bestämt att vi ska göra i vår kommun.

Kommunen har ansvar för att äldre och personer med funktionsnedsättning
får hjälp, vård och stöd som de behöver.

Kommunen har ansvar för att det finns skolor. Alla barn och ungdomar ska kunna gå i skolan och undervisningen i skolan ska följa de regler som finns.

Kommunen har ansvar för att skydda miljön i kommunen och människornas hälsa.

Kommunen ska kontrollera så att inga människor eller företag släpper ut farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för gator och vägar.

Kommunen har ansvar för att alla i kommunen har rent vatten att dricka och tvätta sig i.

Kommunen har ansvar för att avloppet fungerar och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen har ansvar för att människor får veta vad de ska göra om något farligt händer.

Kommunen ordnar sådant som människor kan göra på fritiden.