Förskola och utbildning – lättläst

Kommunen ska se till att det finns förskolor, skolor och fritidshem.

Kommunen ser också till att det finns utbildning för vuxna och nyanlända.

Förskola

Alla barn som är 1 till 5 år gamla kan gå i förskola.

De flesta förskolor sköter kommunen.

Det finns också förskolor som är privata.

Företag eller föräldrakooperativ har ansvar för de privata förskolorna.

Förskolan har en läroplan som alla förskolor måste följa.

I läroplanen står vad barnen får lära sig i förskolan. Barnen får också leka mycket.

Om du vill att ditt barn ska börja på förskola måste du anmäla det till kommunen. 

Det gör du via webben på denna länk.

Det är en e-tjänst.

När du ska ansöka om plats för barnet ska du fylla i barnets namn och ålder och annan fakta.

Du kan få hjälp med att fylla i en ansökan hos Servicecenter.

Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Det kan vara kö och väntetid på att få plats.

Du betalar till kommunen för den tid som ditt barn är på förskolan.

Allmän förskola

Alla barn som är 3 till 5 år gamla har rätt att gå i förskola 3 timmar per dag utan att du behöver betala.

Det är gratis.

Den allmänna förskolan är en del av förskolan.

Öppen förskola

Öppen förskola är för barn som är 0 till 5 år gamla och som inte går i förskolan.

En förälder eller annan vuxen är med barnet på den öppna förskolan.

Barnen får träffa andra barn, leka, sjunga och göra andra saker.

Det är gratis att gå till öppna förskolan.

Skola

I Sverige måste alla barn gå i grundskolan.

Alla barn och ungdomar har rätt att få utbildning.

Den lag som styr skolan heter skollagen.

Skollagen bestäms av riksdagen.

Den gäller för alla skolor i Sverige.

I skollagen står att alla barn i Sverige ska gå i skolan från det år man fyller sex år.

Det kallas för skolplikt och gäller från förskoleklass till årskurs 9.

De flesta skolor sköter kommunen. Det finns också en skola som är privat (Misterhultsskolan).

Att gå i grundskolan kostar ingenting.

Lunchen i grundskolan är också gratis.

Här kan du läsa mer om grundskolorna i Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)

Barn från andra länder

Barnet och föräldrarna eller någon annan vuxen som har hand om barnet ska komma till skolan för ett inskrivningssamtal.

Då får barnet och du veta vilken skola barnet ska gå på.

Barnet får lära sig att prata svenska.

Barnet får extra hjälp och stöd.

Särskolor

Barn med funktionsnedsättning kan gå i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.

För barn som behöver mycket hjälp och träning finns särskolan.

Särskolan anpassas till vad eleven klarar för att klara målen som finns i särskolans läroplan.

Tränings-skolan finns för barn som behöver extra mycket hjälp och stöd.

Det finns också gymnasie-särskola och lärvux för vuxna.

Vid särskolan finns mer personal än i en vanlig skola.

De är specialister på att lära barn med funktionsnedsättning.

Skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har Oskarshamns kommun som hemkommun har rätt att få skolskjuts.

Barn som bor långt från skolan får åka skolskjuts.

Man får åka buss eller taxibil till skolan.

Skolskjuts är gratis.

Barn som har farlig skolväg kan också få skolskjuts.

Barn som har en funktionsnedsättning kan också få skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller elever som går på den skola som de är anvisade till.

De som har valt en annan skola får i vissa fall åka skolskjuts.

Mer information om skolskjuts. (inte skrivet som lättläst)

Fritidshem

Barn som har föräldrar som börjar jobbet tidigt innan skolan börjat
eller som slutar jobbet efter skoldagen är slut kan få vara på fritidshem.

Fritidshemmet ligger nära skolan.

Om ditt barn behöver vara på fritidshem måste du anmäla det till kommunen. 

Det gör du via webben på denna länk.

Det är en e-tjänst.

När du ska ansöka om plats för barnet ska du fylla i barnets namn och ålder och annan fakta.

Du kan få hjälp med att fylla i en ansökan hos Servicecenter.

Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Det kan vara kö och väntetid på att få plats.

Du får betala en avgift till kommunen när ditt barn går på fritidshem.

Gymnasieskola

Efter grundskolan fortsätter de flesta elever till gymnasieskolan.

I gymnasieskolan får eleverna välja vad de vill studera.

De får välja ett program.

Det finns program där eleverna lär sig ett yrke. Svetsare och kock är sådana program.

Andra program passar för elever som vill studera vidare på universitet.

De eleverna kan till exempel välja att läsa ekonomi, språk eller naturvetenskap.

Det finns också introduktionsprogram som är till för elever som inte kommer in på de vanliga programmen.

Gymnasie-särskolan fungerar på samma sätt som gymnasieskolan.

I Oskarshamns kommun finns en kommunal gymnasieskola, Oscarsgymnasiet och en privat gymnasieskola, Etec.

Vuxenutbildning

Kommunens utbildning för vuxna heter Komvux.

På Komvux kan vuxna personer som inte har gått på grundskola eller gymnasiet innan, studera och få betyg.

De får läsa sådana ämnen som barn och ungdomar läser på grundskolan och gymnasiet.

Det finns också utbildningar för arbete inom olika yrken.

Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har fyllt 20 år och har särskilda behov på grund av inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

På Lärvux kan du studera på nivå motsvarande tränings-skola, grund-särskola och gymnasie-särskola.

Svenska för invandrare

Personer som kommer från ett annat land kan få lära sig svenska på SFI.

SFI är en förkortning av Svenska för invandrare.

Utbildning efter gymnasiet

I Oskarshamn finns också utbildningar efter gymnasiet som till exempel yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och högskoleutbildningar.

Mer information om utbildning för vuxna. (inte skrivet som lättläst)