Så kontaktar du kommunen – lättläst

Kommunen arbetar för dig och alla andra som bor i Oskarshamns kommun.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kommunen om du undrar över något eller tycker något.

Telefon

Du kan ringa till kommunens Servicecenter.

Telefonnumret är 0491-880 00.

Vi har öppet:

Måndag–fredag 07.30–16.30.

På lördagar och söndagar har vi stängt.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal, både på svenska och engelska. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar via text. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och för hörande som har talsvårigheter. Samtal förmedlas ordagrant, på svenska eller engelska, i realtid. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP-adress för samtal från digitala texttelefoner: texttelefon@texttelefoni.se

Analog texttelefon: 020-600 600

Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Mer information om Texttelefoni.se hittar du på www.texttelefoni.se

Kontakta oss via Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel med att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44

Mer information om Teletal hittar du på www.teletal.se

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt – året runt!

SIP-bildtelefon: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Mer information om Bildtelefoni.net hittar du på www.bildtelefoni.net

E-post

Du kan skicka e-post till kommunen.

E-postadressen är kommunen@oskarshamn.se

Brev

Du kan skriva brev till kommunen.

Skicka brevet till

Oskarshamns kommun
Box 706
572 28 Oskarshamn

Internet

Kommunen har en webbplats på Internet.

Adressen dit är www.oskarshamn.se 

Du är på www.oskarshamn.se just nu.

Besök

De som arbetar på kommunen finns i flera olika hus.

Därför ska du ringa först och berättar vem du vill besöka.

Då kan de som arbetar i kommunens Servicecenter hjälpa dig att boka besök och berätta var du ska gå.

Servicecenter har telefonnummer 0491-880 00.

Du kan också gå till Servicecenter, det finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Här kan du läsa mer om hur du kontaktar Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)