Stöd, omsorg, vård – lättläst

Du som bor i vår kommun kan ta kontakt med socialförvaltningen om du behöver stöd och hjälp i olika situationer i livet.

Du kan behöva hemtjänst, försörjningsstöd, omsorg.

Det kan vara stöd till dig som är funktionsnedsatt.

Du kan behöva hjälp att komma ur ett missbruk.  

Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp.

Du kan till exempel få hjälp med boende, och en personlig assistent.

Du kan få hjälp med arbete, sysselsättning eller daglig verksamhet.

Du kan också få hjälp att hitta bra saker att göra på fritiden.

Du kan få olika hjälpmedel som till exempel en duschstol.

Hjälpmedel kan göra att du klarar av att bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar för att bygga om i din bostad.

Bygga om i bostaden kan vara att du vill göra dörrar bredare eller ha en ramp istället för trappor utanför dörren.

Det kallas bostadsanpassning.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning (inte skrivet på lättläst)

 
Socialtjänst

Du kan få hjälp av socialtjänsten om du får det svårt i livet.

Du kan till exempel bli arbetslös.

Då kan det vara svårt att få pengarna att räcka till.

Om det händer kan du få hjälp av socialtjänsten.

Ibland kan det bli problem i familjen.

De vuxna kanske bråkar eller tycker olika.

Det kan hända sådant som gör att föräldrarna inte kan ta hand om sina barn
på ett bra sätt.

Både unga människor och vuxna kan få problem med alkohol eller andra droger.

Går det riktigt illa kanske någon börjar begå brott.

Personalen på kommunens socialförvaltning kan hjälpa dig att komma tillrätta med svårigheter som drabbar dig eller din familj.

Behöver du prata med någon som kan ge dig stöd och hjälp kan du ringa till kommunens Servicecenter så ser de till att du kommer till rätt person.

Telefonnummer till Servicecenter är 0491-880 00.

Råd om pengar

Om du har frågor om dina pengar och behöver råd om hur du ska kunna betala dina räkningar, kan du tala med budget- och skuldrådgivaren.

Rådgivningen kostar ingenting om du bor i Oskarshamns kommun.

Vi berättar hur du kan göra.

Om du har svårt att betala dina skulder kan du kanske komma överens med dem du är skyldig om att betala en del av skulden varje månad.

Om du inte kan betala tillbaka dina skulder, kan du få hjälp att söka så kallad skuldsanering.

Innan du träffar budget- och skuldrådgivaren ska du ta reda på så mycket som möjligt om dina lån och skulder.

Rådgivaren och du går tillsammans igenom dina inkomster, utgifter och skulder och diskuterar vad du kan göra för att din ekonomi ska bli bättre.

Här kommer du till mer information om budgetrådgivning och skuldrådgivning (inte skrivet som lättläst) 

Försörjningsstöd

Räcker inte pengarna för dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.

Du får också hjälp att förändra din situation så det blir bättre.

Här kommer du till mer information om försörjningsstöd (inte skrivet som lättläst)

Alkohol och droger

Dricker du eller någon du känner ofta för mycket öl, vin, sprit?

Använder du droger som cannabis, hasch, tabletter med mera eller spelar du för mycket på spel?

Du kan vända dig till Missbruk och Beroende-enheten´för att få hjälp.

Även anhöriga kan vända sig hit.

Vi vill tillsammans med dig hitta vägar och redskap för dig och dina anhöriga att hantera er situation.

Här kommer du till mer information om missbruk och beroende (inte skrivet som lättläst) 

Du kan också kontakta sjukvården.  

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor i Oskarshamns kommun ska få växa upp under trygga villkor.

Barn som har det svårt ska få stöd och skydd.

Om man inte kan komma överens med föräldrarna om vad som är bäst för barnet måste socialtjänsten ta reda på vilket stöd och hjälp barnet behöver.

De som arbetar på en skola måste anmäla till socialtjänsten om de tror att barn far illa. 

Att barn kan skadas eller inte har det bra.

Alla som tror att ett barn far illa kan ringa till socialtjänsten (Individ- och familjeomsorgen) på telefonnummer 0491-76 47 65 eller 0491-76 47 74 måndag till fredag mellan klockan 8 och 16.30.

På kvällar, nätter och helger ringer du till Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00.

Om någon har så svåra skador att de kan dö och behöver ambulans ska du ringa larmnumret 112.

Du kan också ringa till socialtjänsten för att få hjälp om du har problem i familjen.

Hos dem kan du få råd och stöd för barn, vuxna och familjer.

Den hjälp du kan få från socialtjänsten kan vara stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller olika former av vård och behandling.

Det kostar ingenting.

Ring till telefonnummer 0491-76 47 60.

Våld i nära relation

Våld kan se ut på så många olika sätt.

Det kan vara slag, knuffar eller en sönderslagen dörr.

Det kan också vara hot, kränkande ord och en svartsjuka som kräver att du alltid talar om var du har varit, med vem och varför då?

Den som utsatts för våld känner sig ofta ensam och tänker att man är den enda som har det så här.

Vi vet att det finns många i samma situation.

Oskarshamns kommun erbjuder därför samtalsgrupp för dig som lever eller har levt i en relation där våld har förekommit.

Här kommer du till mer information om våld i nära relation (inte skrivet på lättläst)