Evenemangshandbok och evenemangslots

Evenemangslotsen är en service till dig som anordnar evenemang i kommunen. Idag finns ett flertal skickliga arrangörer av både små och stora evenemang i Oskarshamn och vår förhoppning är att det ska bli fler. Med den vackra kuststaden och arenorna, kommunikationer, kompetens, publik och ett läge mitt i länet med cirka 200 000 invånare, finns här alla förutsättningar för lyckade evenemang.

Vägen till genomförandet av ett evenemang kan ibland upplevas som lång och krånglig för en arrangör. Hur gör jag för att ansöka om tillstånd? Vem är ansvarig och vart vänder jag mig? För att underlätta för dig som arrangör har Oskarshamns kommun en evenemangslots på plats, Anna Kinch. Evenemangslotsen ska lotsa dig rätt att på ett enkelt sätt hitta fram till berörd tillståndsmyndighet och rätt kontaktperson för att du ska få svar på dina frågor.

Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhet
  • teknik/va-frågor

men också andra frågor som berör ditt evenemang.

Hur går det till?

Du når lotsfunktionen via e-post anna.kinch@oskarshamn.se. eller via vårt Servicecenter på 0491-880 00. I de flesta fall samlar vi berörda tjänstemän tillsammans med dig för att gå igenom ditt ärende. Det handlar om tydlig, praktisk information rådgivning samt att undvika missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se helheten i ett ärende.

För att underlätta för dig som arrangör av evenemang har Oskarshamns kommun i samarbete med Attraktiva Oskarshamn också samlat praktisk information i en evenemangshandbok.

I handboken hittar du information om hur du bär dig åt för att arrangera ett evenemang i vår kommun. Idag finns det flera skickliga arrangörer av både små och stora evenemang i kommunen och förhoppningen är att det ska bli fler.

Om du har synpunkter på handboken kontakta Servicecenter, 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se eller vår evenemangslots Anna Kinch, anna.kinch@oskarshamn.se.