Jobba som sjuksköterska på Oskarshamns kommun

I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela deras livsvärld. Det blir både en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna eventuella hinder. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem.

Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din dag. Du kommer även att ingå i ett team av flera kollegor.

Din roll som sjuksköterska blir att trygga och vårda, göra bedömningar och utvärderingar. I arbetet ingår en del administrativt arbete som dokumentation, delegering av personal, uppföljningar samt SIP (samordnad individuell bedömning) i samband med hemgång från slutenvården.

Då vi är en organisation i ständig förändring så arbetar vi även med utvecklingsarbete, preventivt arbete och förändringsarbete.

Mer om hemsjukvård och sjuksköterskeinsatser