Kommunen som arbetsgivaren

Hos oss på Oskarshamns kommun får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi vill att våra medarbetare drivs av engagemang, respekt, samarbetsförmåga och en helhetssyn. Oskarshamns kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Vi vill gärna att du blir en av oss!

Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare.

De närmaste fem åren behöver vi rekrytera minst 300 nya medarbetare. Bland annat lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer.

Sök lediga jobb på kommunen

Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete.

Här finns bra avtalade förmåner med möjlighet till fler semesterdagar, flextidsavtal, tjänstepension och friskvård.

Läs mer om vad vi erbjuder dig som medarbetare

Vårt uppdrag

Vi är en politiskt styrd verksamhet. Det betyder att vår främsta uppgift är att utföra det som beslutas av våra politiker. Tillsammans arbetar vi för invånarnas bästa varje dag. Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Oskarshamns kommun ska uppleva livskvalitet under hela livet, oavsett var i kommunen man lever och verkar.

Så styrs Oskarshamns kommun

Våra verksamheter

Vi är en arbetsplats för många människor, våra medarbetare, som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden. Förskola, skola, vård- och omsorg, stadsplanering, miljötillsyn, näringsliv, kultur, vatten och mycket, mycket mer!

Stöd, omsorg, vård

Förskola och utbildning

Kultur och fritid

Bygga, bo, miljö

Tillväxt och näringsliv

Politik och förvaltning

Ekonomi och finans

Våra yrken

Vi har många olika yrken inom våra fem förvaltningar. Hos oss kan du lära barn att läsa eller ordna meningsfulla fritidsaktiviteter. Du kan ge företag så goda förutsättningar som möjligt för att driva företag här eller planera och bygga så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Du kan smycka staden med blommor eller vara med och bygga våra cykelvägar. Du kan hålla biblioteket öppet för alla eller laga mat till våra elever och boenden. Du kan skapa platser för möten eller hjälpa dem som behöver stöd och vård. Hos oss gör du skillnad!

Det här kan du jobba som

Vår värdegrund

Oskarshamns kommun är en stor arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheter. Verksamheten präglas av öppenhet, professionalism, kompetens och en positiv människosyn. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. Vi gör skillnad! 

Att vara medarbetare i Oskarshamns kommun innebär att vi alla deltar med vårt engagemang, vår kompetens och vår delaktighet. Vi …

… har en helhetssyn

Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. På politikernas uppdrag arbetar vi tillsammans för invånarnas bästa och bidrar till att verksamhetens mål uppnås.

… visar respekt

Vi respekterar varandra oavsett arbetsuppgift, personlighet eller bakgrund. Vi tar tillvara varandras kompetenser och olikheter. Samarbete är en självklarhet. Vi är goda förebilder; modiga, lyhörda, hjälpsamma och har ett gott bemötande i kontakterna med kolleger och kommunens invånare. Ledorden är respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

… är aktiva och engagerade

Vi som arbetar i Oskarshamns kommun vill fortsätta utveckla vår kompetens. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. Vi tycker om att få och ta ansvar. Vi tar aktiv del i våra verksamheters kvalitet och utveckling.

En del är chefer också

Utöver medarbetaruppdraget tar vi som chefer extra ansvar för verksamhetens innehåll, kvalitet, medarbetarnas prestationer och för hur invånarna upplever vår service. Vi skapar förutsättningar som ger medarbetarna goda möjligheter till delaktighet och personlig utveckling. Vi beskriver tydligt verksamhetens mål samt medarbetarnas uppdrag och ansvar. Vi är goda förebilder som främjar arbetsglädje, öppenhet och kreativitet i hela organisationen.