Jenny Lindén

Jenny Lindén packar ihop sin sjuksköterskeryggsäck.

Jenny Lindén arbetar som distriktssköterska och vårdkoordinator. Jenny har varit på enheten i 10 år och arbetat som distriktssköterska i 6 år. Hon är utbildad undersköterska sedan 1991, sedan har hon studerat vidare till sjuksköterska och därefter distriktssköterska, som är en specialistutbildning på 1,5 år.

Dagtid arbetar Jenny administrativt som vårdkoordinator. Det är en tjänst där man bland annat jobbar med planering och inskrivning i hemsjukvård. Det kan till exempel handla om att planera för en övergång mellan sjukhus och hem och fortsatt vård i hemmet tillsammans med andra aktörer. På kvällar och helger arbetar Jenny som distriktssköterska med hela kommunen som arbetsfält. Som distriktssköterska kväll och helg arbetar man med både akuta och planerade insatser. Det kan röra sig om allt från bedömningar av akut sjuka patienter till vård av patienter vid livets slut. Det kan vara att koppla olika dropp eller genomföra dialysbehandling. Vården flyttar allt mer ut från sjukhusen och in i hemmen vilket gör att allt mer avancerad sjukvård bedrivs i vårdtagarens hem.

Varför valde du Oskarshamns kommun som arbetsgivare?

– Så länge jag minns har jag tyckt om äldre människor och sjukvård i hemmet. Jag kan inte tänka mig något annat. När jag började jobba 1992 ute på distrikt så bedrevs hemsjukvården av regionen. Numera har kommunerna tagit över.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?

– Som sjuksköterska generellt finns många utvecklingsmöjligheter och olika inriktningar att välja. Jag fick min specialistutbildning till distriktssköterska bekostad av kommunen. Arbetsgivaren är intresserad!

Vad är det bästa/mest meningsfulla med ditt jobb?

– Alla människor man träffar. Patienter, kollegor, anhöriga ger så otroligt mycket tillbaka! Att få vara med sista tiden i livet är stort. Jag är priviligierad som får vara med och försöka göra den tiden så bra som möjligt. Jag tänker ofta på de anhöriga som sedan ska minnas tillbaks på den tiden. Man tar till sig och är delaktig i de sista önskningarna. Det är det mest meningsfulla.  Att möjliggöra för människor att vara hemma oavsett om det är i livets slutskede eller om de till exempel behöver långtidsbehandling med intravenös antibiotika. Då kan de ägna sin tid åt annat än att vara på sjukhuset och sjukhusets platser blir tillgängliga för någon annan. I arbetet som koordinator märks det att många vill komma hem.

På vilket sätt bidrar din yrkesroll till vårt samhälle?

– De flesta kommer någon gång behöva nyttja vården helt naturligt i takt med åldrandet. Många som blir gamla eller sjuka kommer också komma i kontakt med hemsjukvården. Det är viktigt att utgå från patienten och vad den vill. Även att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och se deras möjligheter och resurser. Då kan man underlätta och möjliggöra för människor att bo hemma så länge som de önskar.

Vill du berätta om en speciell situation där du kände dig extra stolt/glad på jobbet?

– Pandemin är något som ligger i närtid. Jag kände mig otroligt stolt när alla vi som arbetar i hemsjukvården åkte ut med de första vaccinen till de allra äldsta. Det är ett stort jobb att vaccinera alla i hemmen, jag tror inte riktigt man förstår vilken tid och samordning det kräver med långa reseavstånd och vaccin som enbart håller ett visst antal timmar. Men jag tror att alla bestämde sig för att nu gör vi det här! Även pensionerade sjuksköterskor och skolsköterskor hjälpte till. Det var patienter, anhöriga och andra besökskontakter som skulle vaccineras. Många som vanligtvis inte har hemsjukvård skulle då till en början vaccineras i hemmen. Jag upplevde att man möttes av stor tacksamhet och hoppfullhet hos de vi besökte. Vi är många som kommer minnas det.

Jag körde fast i snön med vaccinet som höll i 5 timmar. Det enda jag tänkte på var vaccinet! Då ringde jag min man som kom och hjälpte mig dra upp bilen. Sedan körde han mig med vår fyrhjulsdrivna bil på vaccinationsrundan och jag fick ut vaccinet i tid!

Vilken är din favoritplats i kommunen?

– Hycklinge hage. Där är det fint att promenera. Det finns så mycket fina ställen i staden. Ett ställe som jag förknippar med Oskarshamn är Badholmen som jag tycker är trevligt och har något för de flesta.