Malin Drott

Malin Drott vid datorn.

Malin Drott arbetar som enhetschef för team city hemtjänst sedan 4 år tillbaka. Hon är utbildad undersköterska och sjuksköterska. Utöver det har Malin gått utbildningar i ledarskap. Att Malin jobbar i kommunen har fallit sig naturligt då hon började arbeta som timvikarie redan som 16-åring och trivdes direkt. Hon gjorde även sin praktik i kommunen under sjuksköterskestudierna och ville därefter vara kvar.

Vanliga arbetsdagar ser ofta väldigt olika ut. I grunden startar dagen med att få en överblick över bemanning och sjukfrånvaro. För att få lite mer koll på vad som händer fortsätter dagen med att kolla mejl, journalsystem och anteckningar på brukare. Malin är ofta med när personalgruppen har rapport på morgonen. Det innebär att personalen läser och rapporterar vad som hänt föregående kväll och natt i journalsystemet för att vara rustade inför dagen. Hon lyssnar för att få en inblick i hur det är med vårdtagarna, hur gruppen kommunicerar med varandra och hur enskilda personer tar sig an informationsöverföring. Det är viktigt att vara med och se vad som påverkar gruppens arbetsmiljö då arbete med arbetsmiljöfrågor är en viktig del av jobbet. Under dagen är det olika möten som till exempel teamträffar, där man går igenom aktuella ärenden eller utbildningar med HR. Arbetet som enhetschef innebär även hantering av personalfrågor till exempel samtal, uppföljningar eller rehab-samtal tillsammans med HR.  Det förekommer även arbete med scheman, bemanningsfrågor, fakturor och budget. Man har även en del kontakt med anhöriga och brukare.

Vilka egenskaper behöver man för att lyckas på ditt jobb?

– Lugn och lyhörd. Det är många olika bitar man måste kunna lyssna in, dels från personalgruppen men även från andra professioner i närheten. Måste tänka på att vi är här för vårdtagaren och utgå från vem vi är här för. Bra förmåga att strukturera. Prioritera sin tid, både för sig själv och medarbetarna.

Varför rekommenderar du att någon ska söka sig till liknande tjänster?

– Kommunen är en stabil arbetsplats och bra arbetsgivare. Transparensen är bra. Man får en förståelse för helheten i hela förvaltningen och känner sig involverad.

Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

– Det är en rolig arbetsplats för att vi har ett gemensamt fokus på vårdtagaren. Transparensen gör att mycket blir lättillgängligt och enkelt att jobba med. Man vet alltid vem man ska kontakta eller hur man ska gå till väga även om ärenden/frågor är svåra.

Vad får dig att må bra på jobbet?

– Jag mår bra när det finns arbetsglädje. Det gör det här i enhetschefsgruppen. Vi vill mycket och är glada!

Vilken är din favoritplats i kommunen?

– En liten ö dit vi tar vår båt. Dit kommer jag för avkoppling. När jag är där släpper jag allt.