Mathias Lindblad

Mathias Lindblad sitter vid sitt skrivbord.

Mathias berättar att han efter gymnasiet började arbeta på SAFT – batterifabriken i Oskarshamn. Efter en tid sökte han sig till VA-avdelningen som drifttekniker. Här är han kvar idag men jobbar nu som arbetsledare. Orsaken till att han valde att byta jobb var för att det verkade vara så spännande samtidigt som han fick möjlighet att arbeta med något samhällsnyttigt. Att kunna vara med och ge något till som vi alla har behov av.

Vad gör ni på din avdelning om dagarna?

– Jag börjar med ett morgonmöte för att se hur beredskapen haft det över natten. Här är det 24-timmars verksamhet som råder. Utefter hur natten har varit sätter jag upp dagens planering. Dagliga rutiner för personalen kan vara ronderingar och kalibreringar.

Mathias berättar också att han håller koll på mål och visioner. Med det menas bland annat att dricksvattnet ska upprätthålla de krav som finns från lagar och föreskrifter. Mathias har ansvar för sex drifttekniker och på avdelningen totalt är de 16 personer. På VA arbetar alla dagtid med en beredskap var femte vecka.

Vad är det som lockar dig att gå till jobbet varje dag?

– Det är kombinationen av att få hålla på med en samhällsnyttig verksamhet samtidigt som jag får kombinera ihop det arbetet tillsammans med andra människor. Att vara med på tåget hela tiden när det gäller driften och ligga i framkant är väldigt stimulerande och att få göra det tillsammans med andra är det jag brinner för.

Vad letar ni efter hos en ny blivande medarbetare?

– Drivna personer som vill och kan arbeta i team men som inte är rädda för självständigt arbete då vi även har beredskap. Självklart ska man även ha ett genuint intresse för drift och underhåll där vi har ett grundkrav på utbildning inom drift/process. En fördel och förmån för oss är Nova som har YH-utbildningar inom vårt område men även gymnasiet som har energiprogrammet som ungdomarna kan gå.

Hur tycker du att det är att leva och bo i Oskarshamn?

– Jag är uppväxt här och skulle inte kunna tänka mig någon annanstans att bo. Här har vi kusten, det är en fantastisk sommarstad och den är lagom stor. Det man kan önska sig finns här, förutom kanske ett lekland för barnen – det hade varit kul!

Att få friskt vatten i kranen tar många för givet. Att det är en stor process bakom det och att vi måste vara rädda om vårt vatten borde fler fundera på.