Information till dig som handledare

Här nedan följer en liten checklista som är bra att utgå ifrån i ditt handledarskap.

Tänk på

För många ungdomar är det här deras första jobb och det kan säkert vara ganska nervöst. Alla ungdomar är olika därför är det viktigt att du finns till hands så pass mycket som individen har behov av. En feriepraktikant ersätter inte en ordinarie personal. Feriepraktik är en kvalitetsförstärkning i verksamheten och du som handledare har i uppdrag att vägleda och guida på arbetsplatsen.

Var ute i god tid

Ta kontakt med dina feriepraktikanter i god tid innan anställningen påbörjas. Bestäm tid och plats där ni ska ses första dagen – tänk på att vara tydlig så att de hittar rätt. Lämna information om arbetstid, informera också om lunch (ska man ta med mat eller finns det möjlighet att köpa).

Viktiga kontaktuppgifter

Lämna över ditt fullständiga namn samt telefonnummer till både dig och arbetsplatsen (behövs vid eventuell frånvaro/sjukanmälan.) Se till att feriepraktikanten lämnar in anhörighetsblanketten till dig redan första dagen, den förvaras sen åtkomlig på arbetsplatsen. Hör efter om det finns eventuella allergier eller andra särskilda behov att ta hänsyn till.

Arbetskläder

Informera om det är något speciellt att tänka på när det gäller skor och kläder. Lånar ni exempelvis ut klädesplagg? Ge tips på kläder som kan vara funktionella kopplat till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Lagar, avtal, regler och rutiner

Som handledare och arbetsgivare har du/ni ett arbetsmiljöansvar, glöm därför inte att läsa igenom arbetsmiljöinformationen från Arbetsmiljöverket. I arbetsgivaransvaret kopplat till arbetsmiljön ingår det även att, vid yrken det berör, att gå igenom viss lyft- och städteknik. Det finns regler och rutiner som gäller på varje arbetsplats – kom ihåg att gå igenom dem. Tillsammans informerar vi våra ungdomar om att den privata mobilen används före och efter arbetstid, vi är goda förebilder.

Föreskrift (AFS 2018:8) Minderårigas arbetsmiljö

Sekretess

Handledare/arbetsgivare ansvarar för att gå igenom vad sekretess innebär rent allmänt – men även sekretess som kan vara specifikt kopplad till just er verksamhet. (Feriepraktikanterna kommer att få skriva på sekretessblanketten). Ett annat viktigt område kopplat till sekretessen är den information som gäller för användandet av sociala medier, fotografering, inspelning med mera.

Arbetstid och schema

Arbetstiden för våra feriepraktikanter är 6 timmar per dag någon gång mellan 07.00–19.00. Senast efter 4,5 timmar ska feriepraktikanten ha en rast på minst 30 minuter. Dessutom finns det i arbetstidslagen ett krav på pauser från arbetet, exempel en kortare fikarast. Handledare/arbetsgivare beslutar vilka arbetstider som feriepraktikanten ska arbeta. Midsommarafton blir automatiskt en ledig dag och den får arbetas in dock först efter samrådan med dig som handledare. Om tiden arbetas in får feriepraktikanten arbeta maximalt 7 timmar per dag.

Tjänstgöringsrapport - T3:an

Tillsammans med feriepraktikanten går du igenom hur T3:an ska fyllas i. Det är i första hand du som handledare som ser till att T3:an kommer in till löneavdelningen, detta snarast efter avslutat feriepraktik så att inte feriepraktikanten behöver vänta på sin lön. Den ska också vara påskriven av båda parter, det vill säga av arbetsgivare/handledare och feriepraktikanten.

Sjukanmälan

Blir feriepraktikanten sjuk sker anmälan till dig som handledaren. Från åttonde sjukdagen ska feriepraktikanten styrka sjukfrånvaron med läkarintyg. Feriepraktikanten har ingen rätt att jobba in den tid man gått miste om vid eventuell sjukfrånvaro.

Om du behöver hjälp

Om det skulle uppstå något frågetecken under arbetsperioderna vecka 25–33 som du inte kan lösa – vänligen kontakta din chef i första hand. Bemannad personal på HR-avdelningen finns också till hands för svar på frågor.

Vi önskar dig en härlig sommar tillsammans med kommunens feriepraktikanter!