Studentmedarbetare

Som student finns det olika vägar att närma sig arbetslivet. Hos Oskarshamns kommun kan du delta i ett traineeprogram för nyexaminerade studenter, eller varför inte skriva din uppsats eller göra ditt ex-jobb hos oss. Vi tar också emot studentmedarbetare. Som studentmedarbetare får du ett extrajobb inom det du studerar och arbetar en eller ett par dagar i veckan samtidigt som studierna.

VFU för socionomstudenter

Under socionomutbildningen har alla studenter en 20 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du som kommer till Individ- och familjeomsorgen i Oskarshamns kommun för att göra din VFU får erfarenhet från det vardagliga arbetet som socionom och möjlighet att se samtliga av våra arbetsuppgifter. Vi erbjuder alla våra studenter verksamhetsbesök på samtliga av våra enheter. Du får också en mentor att bolla frågor med, som hjälper dig att planera din tid hos oss och ger dig handledning.

Studentmedarbetare under socionomutbildningen

Som studentmedarbetare får du under sista året av din studietid en timanställning. Som studentarbetare har du inga egna ärenden, utan är behjälplig med administrativa arbetsuppgifter, som vara med på besök och dokumentera, hålla konsultationssamtal med skolor, boka tider med mera. Det är en mycket värdefull introduktion i arbetet!