Presentation

Här finns en presentation om Oskarshamns kommun som främst är tänkt att användas av medarbetare och politiker i Oskarshamns kommun. Presentationen uppdateras löpande och den senaste versionen kommer alltid finnas att hämta här. Kontakta gärna kommunikationsfunktionen i Oskarshamns kommun om du vill lägga till något, det finns mallar att använda så får du en enhetlig presentation.

Powerpoint-presentation om Oskarshamns kommun (46,4 MB).