Befolkningsförändringar

Folkmängden i en region påverkas av hur många som föds och hur många som dör samt av in- och utflyttningar. På den här sidan visas förändringar i länets kommuner kvartalsvis från  första kvartalet 2015 till och med första kvartalet 2021. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

 • Folkmängd i länets kommuner
 • Befolkningsförändringar i länets kommuner
 • Födelseöverskott i länets kommuner
 • Flyttningsöverskott, flyttningar inom länet
 • Flyttningsöverskott, flyttningar mot övriga län
 • Flyttningsöverskott, flyttningar mott utlandet
 • Totalt flyttningsöverskott i länets kommuner

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Under den aktuella perioden har alla länets kommuner förutom Högsby ökat sin befolkning. Kalmar är den kommun som ökat kraftigast. Av övriga kommuner har Mörbylånga och Oskarshamn störst befolkningsökning.
 • Det är flyttningarna som bidrar till den ökade befolkningen. Endast i Kalmar kommun bidrar också ett födelseöverskott till befolkningsökningen.
 • Vad gäller omflyttning mellan kommunerna i länet är det Kalmar och  Oskarshamn som är de största vinnarna. De kommuner som förlorar flest invånare till övriga länet är Hultsfred och Högsby.
 • Gentemot övriga riket hade Kalmar län nettoutflyttning om 4368 invånare under kvartalen 2015:1-2021:1. Endast Mörbylånga och i mindre omfattning Emmaboda, Torsås och Borgholm hade positivt flyttningsnetto. Hultsfred och Oskarshamn tappade flest invånare mot kommuner utanför Kalmar län.
 • Nettoinflyttningen från utlandet toppas av Hultsfred och Kalmar. I förhållande till invånarantalet står Hultsfred i en klass för sig själv.