Befolkningsstruktur

Här kan du se hur befolkningen är fördelad efter kön och ålder. Uppgifterna visas på följande sätt:

  • Befolkningspyramid för Oskarshamns kommun 
  • Befolkningens fördelning i kommunen, länet och riket efter ålder och kön 
  • Befolkningsstruktur i kommunen, länet och riket - tre åldersklasser, år 1968-2022
  • Befolkningsstruktur i kommunen, länet och riket - tretton åldersklasser, år 1968-2022

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Såväl kommunen som länet har en äldre befolkning än riket. 
  • Andelen av befolkningen i åldern 0-24 år minskar. 
  • Andelen av befolkningen i yrkesverksam ålder (25-64 år) har under tjugo års tid minskat. Minskningen av andelen kvinnor är särskilt påtaglig.
  • Andelen 65 år och äldre ökar.