Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista september 27095 invånare vilket är 44 färre jämfört med föregående månad. 
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna. Men de senaste månaderna ser vi också ett ökande födelseunderskott, det vill säga färre födda än döda.
 • Under september föddes 21 och dog 17 personer .
 • Av inflyttarna var 8 personer invandrare medan 83 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 23 som utvandrade och 117 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under augusti -15 personer och inrikes flyttningsnetto -34. 
 • Det bör noteras att många ungdomar börjar eftergymnasiala studier under augusti och september. Det bidrar till en högre utflyttning under dessa månader.
 • Justeringsposten uppgår till 1 personer under månaden.