Om statistiken för tätorter

Sedan 1960 definieras tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger, vad gäller landareal. Två av kommunens tätorter delas med en annan kommun. Vid tätortsavgränsningen år 2018 hade Emsfors 320 invånare varav 273 tillhörde Oskarshamn och 47 Mönsterås kommun. Bockara hade 364 invånare varav 362 tillhörde Oskarshamn och 2 Högsby kommun.

Tätortsavgränsningar görs numera vart 5:e år. År 2015 gjordes vissa förändringar i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistik. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.

Befolkning i tätorter 2019 och 2020 har beräknats inom 2018 års tätortsgränser. Det innebär att:

  1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2018 års tätortsgränser ingår inte i statistiken.
  2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2018. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare.
  3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2018 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2019 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte.