Bruttoregionalprodukt

Bruttoregionprodukt (BRP) är ett mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är lika med rikets bruttonationalprodukt (BNP). 

Här visas uppgifter om BRP i kommunen och regionen på följande sätt:

  • Bruttoregionalprodukt i landets kommuner 2019
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner 2019
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2020
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner, totalt, per sysselsatt och per invånare 2015-2019
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2000-2020

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Här finns också information om hur du bör tolka uppgifterna. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • År 2020 uppgick BRP till 803 tusen kronor per sysselsatt i Kalmar län (preliminära siffror). Endast Gotlands län hade lägre BRP.
  • Av länets kommuner ligger Mönsterås högst med 1207 tusen kronor per sysselsatt år 2019 följt av Högsby med 1134 tusen kronor och Oskarshamn med 1016 tusen kronor.
  • Per invånare toppar Oskarshamn med 542 tusen kronor samma år.
  • Arbetspendling över kommungränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.