Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. 

Regeringen skärper restriktionerna ytterligare inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Kalmar län. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. 

Det innebär att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor. Åtta personer är den nya normen för alla sociala situationer även under storhelgerna.

Vi ska även bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 •  undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 •  undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 •  arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset så kan du läsa mer på: 

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset/covid-19

Information om coronaviruset/covid-19 på 1177.se 

På krisinformation.se kan du också läsa mer om coronaviruset/covid-19

Du som har frågor

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.  Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en hälsocentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Oskarshamns kommuns verksamhet

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd vidtar Oskarshamns kommun ett antal förändringar och stängningar av verksamheter.

Läs mer om åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Våra egna arrangemang

Regeringen har beslutat att det är från och med den 24 november förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer vid allmänna sammankomster och tillställningar.

I och med den ökade smittspridningen i länet har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att från och med 24 november begränsa publiktaket även vid sittande sammankomster och tillställningar till max 8 personer.  Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Information om Länsstyrelsens publikgräns på 8-personer vid sittande sammankomster och tillställningar.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 8 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Förskola och skola

För att ta del av senaste informationen vad gäller förskola och skola, följ nedanstående länk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk.
 • Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk.
 • När man känner sig frisk igen ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går åter till jobb eller skola.
 • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.
 • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.