För näringslivet

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. För dig som är företagare är det så klart svårt att hålla reda på och känna till vilket stöd som finns att ta del av.  Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag. Här finns information om hur du som är företagare kan agera och var du kan få stöd med anledning av coronaviruset.

Coronapandemin: Detta gäller från och med 1 april

Från den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men ska fortsätta att vara anmälningspliktig, det vill säga att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Myndighetsrekommendationer från den 1 april

 • Vaccinera dig om du kan
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg – Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
 • Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 förändras inte den 1 april. Fortsatt gäller att allmänheten, både vuxna och barn, inte ska testa sig vid symtom utan endast stanna hemma. Endast personal inom sjukvård och omsorg, personer med hög risk att bli allvarligt sjuk, gravida, omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst ska testa sig. Mer information om testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES tas bort. Det innebär också att krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige tas bort.
 • Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen slutar att gälla från och med 1 april 2022.
 • Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning i skolan på grund av pandemin tas bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Även Skolverkets möjlighet att ställa in nationella prov och rektorns möjlighet att sätta betyg i stället för läraren försvinner.
 • Rätten till smittbärarpenning försvinner.
 • Ersättning för karens och ersättning för riskgrupper slutar att gälla.
 • Krav på läkarintyg återinförs vid sjukfrånvaro från och med dag 8, för att få sjuklön. Det gäller även för de som ansöker om sjukpenning från första dagen i sjukperioden.
 • Från och med 1 april 2022 gäller ordinarie regler när du ansöker om ersättning för vab.

Extra stöd till extern rådgivning återinförs

Nu kan företag i Kalmar län med upp till 20 anställda åter söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till Covid-19.

Region Kalmar län har beviljats EU-medel från regionala fonden Småland och Öarna och med hjälp av detta kan Regionen åter erbjuda kostnadsfri extern rådgivning för situationer uppkomna på grund av Covid-19. Regionen har för detta ändamål förlängt avtalen med ett antal konsultfirmor inom områden som ekonomi, juridik, personalfrågor och finansiering.

Du kan exempelvis få hjälp vid ansökan om statliga stödpaket eller att gå igenom ekonomin i ditt företag. Max antal rådgivningstimmar per företag uppgår till 8 timmar. Rådgivningen måste vara genomförd senast 31 maj 2022.

Mer information och anmälan hittar du på Region Kalmar läns webbplats.

Stöd till länets företag och kultur

Region Kalmar län erbjuder företag och kulturorganisationer i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19

Omställningschecken – nytt företagsstöd från Region Kalmar län

Nu öppnar Region Kalmar län sökfönstret för ett nytt företagsstöd – Omställningschecken – som går att söka för insatser inom hållbar omställning, internationalisering samt digital omställning.

Syftet är att stärka Kalmar läns företags konkurrenskraft efter coronapandemin och stödet går att söka av företag med mellan 2 och 49 anställda och som omsätter minst en miljon kronor. Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information om omställningschecken

Länkar till viktig information från myndigheter och organisationer

Information från myndigheter, företag och verksamheter som är viktig och bra för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset, covid-19. Du hittar bland annat länkar till verksamt.se, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets sidor.