Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. För dig som är företagare är det så klart svårt att hålla reda på och känna till vilket stöd som finns att ta del av. Våra jourhavande företagslotsar finns till för att ge dig råd  och vägledning.

Oskarshamns kommun vill bidra med det som är möjligt för att undvika konkurser, uppsägningar och förlorade jobb för våra kommuninvånare. Vi sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

Kommunen är öppen för fler konstruktiva insatser och har en löpande dialog med näringslivet. I de fall som nya önskemål uppkommer så prövas dessa kontinuerligt. Vi måste hjälpas åt i dessa tider. 

 • Presentkort till kommunens anställda som gäller på caféer och restauranger. 
 • Fri hemleverans  av varor mellan den 23 och 26 april – Genom ett samarbete med Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns Taxi erbjuder vi mellan den 23 och 26 april alla butiker i Oskarshamns kommun att kostnadsfritt få varor hemlevererade till kunder inom kommunen på samma sätt som tidigare i år. På www.oskarshamn.com/foretag finns information om hur ni som företag beställer leveranser. På www.oskarshamn.com/corona finns alla butiker som erbjuder hemleverans samlade. Leverans erbjuds ej av följande saker: apoteksvaror, Systembolaget, mat och livsmedel, kapitalvaror och andra varor som ej ryms i en personbil.
 • Fikautmaningen 12 mars – en utmaning till Oskarshamns näringsliv att köpa fredagsfika eller fredagsfrukost till sina anställda och på så sätt stödja våra lokala caféer. Fikautmaningen är en satsning som genomförs av Attraktiva Oskarshamn AB på uppdrag av Oskarshamns kommun. Utkörning genomförs kostnadsfritt av Oskarshamns Taxi till alla företag i Oskarshamns kommun som beställer. 
 • Fri hemleverans av varor – erbjudandet är förlängt till och med sista mars! Läs mer om hur du går tillväga på www.oskarshamn.com/corona. Hemleveranserna är möjliga tack vare ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns Taxi. Syftet med satsningen är att göra det enkelt för alla invånare att handla lokalt och stödja våra butiker, så att de klarar sig genom pandemin.
 • För att ytterligare underlätta för restauranger och caféer i kommunen har Oskarshamns kommun tagit beslut om att erbjuda krögarna möjligheten att få ersättning för kostnaden för polistillstånd till sin uteservering. Restaurang eller café som fått ersättningen utbetald ska etablera uteserveringen senast den 31 maj 2021. Om det inte uppfylls kommer bidraget återkrävas. Läs mer på https://attraktivaoskarshamn.com/stod-till-uteservering/
 • För att göra det enklare att handla lokalt och stödja våra butiker, återupptar vi nu satsningen med fri hemleverans under hela februari 2021. Erbjudandet är för alla butiker i Oskarshamns kommun. Transport erbjuds ej för Apoteksvaror, Systembolag, livsmedel, kapitalvaror och andra stora varor som ej ryms i en personbil. Hemleveranserna är möjliga tack vare ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns Taxi.
 • Take away-jakten är en satsning från Oskarshamns kommun ihop med Attraktiva Oskarshamn för att stötta våra lokala restauranger och caféer. Man får möjlighet att handla från tre restauranger eller caféer i Oskarshamns kommun och skicka in sina kvitton för köpet, som tack får man ett presentkort i Handel Oskarshamn hemskickat på posten. 
 • De tillfälliga lättnaderna i riktlinjer för uteserveringar, förlängs att gälla fram till och med 31 december 2021 och innebär bland annat:
  • att kommunen slopar avgiften för tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd i de fall där verksamhetsutövaren väljer att utöka sin serveringsyta jämfört med redan beviljat tillstånd
  • Kommunen kommer under perioden att tillåta även enklare och billigare utemöbler såsom vita plastmöbler
  • Kommunen tar under perioden inte ut någon avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar. Detta gäller även för butiksinnehavare på gator och platser med ledstråk som vill använda gatumark framför sin verksamhet till att exponera varor och dylikt. Polistillståndet för nyttjande av allmän plats är dock fortfarande en förutsättning och innebär en avgift.
 • Insatsen om att hjälpa till att handla åt personer, som enligt Folkhälsomyndighetens definitioner är i riskgrupp, förlängs till och med 30 juni 2021. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen.
 • Nytt beslut angående gymnasiekort – Måndag 7 december gick Oscarsgymnasiet helt över till distansundervisning och det innebär att det tidigare beslutet angående gymnasiekort förändras. Alla elever på Oscarsgymnasiet som har distansundervisning får nu 20 kronor per dag från och med 7 december till och med 18 december då höstterminen slutar. 
 • Genom ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns taxi erbjuder vi kostnadsfri hemleverans av varor inom Oskarshamns kommun för att underlätta för kunderna att handla lokalt. Erbjudandet är för alla butiker i Oskarshamns kommun och gäller mellan den 16 november och 23 december 2020. Transport erbjuds ej för Apoteksvaror, Systembolag, livsmedel, kapitalvaror och andra stora varor som ej ryms i en personbil.  
 • Gymnasiekortet - Elever som går i årskurs 2 och 3 på Oscarsgymnasiet och studerar helt eller delvis på distans kommer att få ett presentkort som gäller hos Handel Oskarshamn för att kunna handla mat de dagar de inte kan äta i skolans matsal. Kortet är laddat med 600 kronor, 40 kronor per dag för varje skolfri vardag fram till och med 15 januari 2021. Kortet är giltigt till 28 februari 2021.
 • Riktlinjerna för uteserveringar i kommunen blir tillfälligt mer generösa inför sommaren 2020. Uteserveringar ska kunna bli större för att restaurangerna ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan att behöva minska det totala antalet gäster för mycket. Det är också möjligt att andra delar i riktlinjerna förändras, som exempelvis kravet på hur möblerna ska se ut.
 • Kommunen kommer att finansiera rabatterade presentkort från Handel Oskarshamn. En miljon kronor kommer nu att ge den som köper ett presentkort möjlighet att handla till 80 procent av priset, samtidigt som handeln tjänar 100 procent. De aktuella presentkorten kommer endast att säljas på Ica Maxi och Coop Flanaden, från och med 1 maj och fram till och med 31 augusti 2020. De kommer också att ha 31 augusti 2020 som förfallodatum.
 • Eftersom kommunen bygger upp ett system som innebär att Handel Oskarshamn blir viktig för att stödja näringslivet så väljer vi från kommunens sida, att betala den medlemsavgift som annars hade belastat restauranger och butiker.
 • Kommunen lämnar anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och exponering av varor, skyltar och liknande. Detta gäller från 1 april till och med 31 juli 2020, eventuellt längre. För att en butik ska kunna pynta eller ställa ut varor utanför butiken krävs dock ett tillstånd från polisen. Det är också viktigt att ta hänsyn till ledstråken i centrum. Det går inte att utfärda ett generellt tillstånd för alla butiker i centrum, utan varje näringsidkare behöver söka enskilt tillstånd.
 • Tillsynsbesök från kommunen, som inte bedöms akuta, kommer att skjutas upp.
 • Snabb betalning till lokala företag för att ge våra leverantörer så bra förutsättningar som möjligt.
 • Om företag begär anstånd med betalningar av kommunala fakturor eller avgifter, så kommer vi att behandla dessa på ett positivt sätt. Ta kontakt med kommunen så tidigt som möjligt så blir det lättare för oss att hjälpa dig.
 • Om företag begär anstånd med hyror i lokaler där Oskarshamns kommun och Byggebo är hyresvärdar kan detta komma att lämnas.
  Det är ett önskemål från kommunens sida att även privata fastighetsägare försöker göra detsamma.
 • Gymnasieungdomar som är folkbokförda i Oskarshamns kommun kommer att få kort som gäller hos Handel Oskarshamn. Kortet kommer vara laddat med motsvarande 75 kronor per vardag, och åtgärden sträcker sig vårterminen ut om läget inte förändras.
 • Alla äldre över 70 år och personer i riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition kan få hjälp av Oskarshamns kommun att handla. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen. De lokala initiativ som har initierats av frivilliga uppmuntras.
 • Inköp som verksamheterna har planerat att göra under året ska i den mån det är möjligt tidigareläggas och köpas lokalt. Insatsen börjar gälla omedelbart.
 • Den kommunala cafeterian Fnyket i stadshuset ska stängas för att uppmuntra fler att handla lunch hos våra restauranger.