Länkar till viktig coronainformation från myndigheter och organisationer

Här har vi samlat information från myndigheter, företag och verksamheter som är viktig och bra för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset, covid-19. Du hittar bland annat länkar till verksamt.se, tillväxtverket, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets sidor.

Folkhälsomyndigheten

Då läget ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad om rekommendationer och förutsättningar ändras. Folkhälsomyndighetens webbplats

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat myndighetsinformation om corona (covid-19) som kan vara bra för dig som företagare att känna till. 

Information in English on verksamt.se 

Verksamts undersida om Pandemilagen hittar du bland annat information om nya regler och restriktioner som fattas med stöd i pandemilagen och vad de innebär för dig som företagare. Vi vill tipsa om dessa länkar:

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket kan du som företagare ansöka om stöd för korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). Regeringen har infört korttidspermittering för att städja företag under coronapandemin. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden.

Skatteverket

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (mervärdesskatt). Ansökan hos Skatteverket hittar du här. 

Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket. På Skatteverkets webbplats hittar du information om vad som gäller för de olika stödperioderna.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats kan du få fakta, råd och vägledning kring smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare (omsättningsstödet). Länsstyrelsen i Östergötland handlägger stödet. Utförlig information om stödet. 

Region Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder företag och kulturorganisationer i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19. 

Företag med upp till 20 anställda som har sätet och verksamheten i Kalmar län kan söka extra stöd för extern rådgivning (ekonomisk, finansiell eller juridisk rådgivning) kopplat till Covid-19. Max antal rådgivningstimmar per företag uppgår till 8 timmar och stödet kan endast sökas en gång. Mer information om extra stöd för extern rådgivning och hur du ansöker finns på Region Kalmar läns webplats. 

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats hittar du information om bland annat reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens och ersättning för vab med anledning av coronaviruset. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om coronaviruset och arbetsmiljön. 

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets webbplats får du arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset. 

Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket för dig som är företagare. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd som vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. 

Regeringskansliet

Regeringskansliets webbplats finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige med anledning av covid-19.  

Här hittar information kopplat till sjukförsäkringen.   

Almi

Almis webbplats hittar du som företagare information om lån, amorteringar och Brygglån. Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag särskilt ska prioriteras. 

Riksbanken

Riksbanken har satt in ett stort antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens webbplats

Polisen

Här hittar du information från Polisen om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Svensk Handel

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. På svenskhandel.se hittar du samlade nyheter om corona. 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för en fortlöpande dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  Håll dig uppdaterad via Svenskt Näringslivs webbplats. 

Utrikesdepartementet (UD)

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke-nödvändiga resor till flera länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien. Läs mer om reseavrådan på UD:s webbplats