Länkar till viktig coronainformation från myndigheter och organisationer

Här har vi samlat information från myndigheter, företag och verksamheter som är viktig och bra för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset, covid-19. Du hittar bland annat länkar till verksamt.se, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets sidor.

Folkhälsomyndigheten

Då läget ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad om rekommendationer och förutsättningar ändras. Folkhälsomyndighetens webbplats

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat myndighetsinformation om corona (covid-19) som kan vara bra för dig som företagare att känna till. 

Information in English on verksamt.se 

Regeringskansliet

Regeringskansliets webbplats finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige med anledning av covid-19.  

Här hittar information kopplat till sjukförsäkringen.   

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats hittar du information om bland annat reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens och ersättning för vab med anledning av coronaviruset. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd som vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. 

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket kan du som företagare ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Regeringen har infört korttidspermittering för att städja företag under coronapandemin. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om coronaviruset och arbetsmiljön. 

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets webbplats får du arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset. 

Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket för dig som är företagare. 

Skatteverket

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (mervärdesskatt). Ansökan hos Skatteverket hittar du här. 

Almi

Almis webbplats hittar du som företagare information om lån, amorteringar och Brygglån. Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag särskilt ska prioriteras. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats kan du få fakta, råd och vägledning kring smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Region Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder företag och kulturorganisationer i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19. 

Riksbanken

Riksbanken har satt in ett stort antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens webbplats

Polisen

Här hittar du information från Polisen om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar. 

Svensk Handel

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. På svenskhandel.se hittar du samlade nyheter om corona. 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för en fortlöpande dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  Håll dig uppdaterad via Svenskt Näringslivs webbplats. 

Utrikesdepartementet (UD)

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 15 april 2021. Läs mer om reseavrådan på UD:s webbplats